El director general de polítiques ambientals i medi natural, Ferran Miralles, ha remarcat que l’Agència de la Natura ha de ser un òrgan que s’ha d’acostar al territori i que, en aquest sentit, la decisió sobre la ubicació de la seu i la redacció dels estatuts es durà a terme mitjançant un procés participatiu.

Actualment l’agència està creada però es posarà en marxa en el moment que s’aprovin els estatuts, període que es preveu al voltant d’un any. Precisament als estatuts serà on hi haurà definida la territorialització de l’agència.
També s’ha posat en valor l’oferiment de llocs on ubicar-la.

Miralles assegura que les polítiques naturals passaran de 8 milions i mig d’euros a prop de 100 milions. I que es farà un salt de polítiques restrictives a polítiques actives, ja que com més negoci genera la natura, més interès hi ha en protegir-la.

Parlen al vídeo: FERRAN MIRALLES, DIRECTOR GENERAL POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI NATURAL