L'ajuntament de Puigcerdà continua apostant per l'ajuda universal que cada any lliura als alumnes del municipi. Després d'entregar els ajuts als infants d'Educació Primària la passada tardor, aquests dies els familiars dels estudiants d'Educació Infantil, Eso, Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, Programes de Formació i Inserció (PFI) i els alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), podran recollir al consistori el xec de 30 euros. També s'estan repartint ara els ajuts per als alumnes de les dues llars d'infants. En aquest cas, els xecs que reben els pares i mares són de 100 euros.

Per poder rebre l'ajut cal complir simultàniament tres requisits: estar escolaritzats en un centre educatiu de Puigcerdà, estar empadronats al municipi i no tenir deutes pendents amb l’Ajuntament per cap concepte.
El dies 18, 19 i 22 de juny es van començar a lliurar els xecs a les famílies i els dies 6,7 i 8 de juliol es tornaran a repartir, de 8.30 a 14 h, a la sala de plens de l’Ajuntament de Puigcerdà. Caldrà respectar les distàncies de seguretat i portar mascareta.
En total, el consistori haurà repartir uns 25.000 euros en ajuts durant el curs que acaba de finalitzar.

Parlen al vídeo: ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ