El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat, a la sessió plenària d'aquest mes de juny, el conveni de finançament amb el departament d'Educació per al curs 2019 i 2020. L'import ascendeix a 1.251.645,42 euros. Més de la meitat dels diners van destinats al transport escolar. Concretament un 52% va adreçat al transport escolar obligatori i un 6% el transport escolar no obligatori.
La segona partida més gran és per al menjador obligatori. El menjador escolar en centres públics representa un 22% de la despesa total, i els centres concertats un 4%. Pel que fa al menjador no obligatori és un 10% del finançament, i corresponen a ajuts socioeconòmics de menjador.

Ara mateix està obert el termini per a la presentació de sol•licituds per a la percepció d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2020-2021. Les peticions es poden presentar fins al pròxim dia 7 de juliol.

Parlen al vídeo: MARTÍ RIERA, VICEPRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL