Territori i Sostenibilitat subvencionarà amb 100.000 euros les obres d’ampliació de l'escorxador de Sort. Les obres condicionaran l’espai com a obrador de sala de desfer i manipulació artesanal de carnisseria i potenciaran la producció càrnia de la comarca.

També es crearà una zona d’accés, cambres de fred, d’expedició, magatzems, zones d’administració i vestidors. Les obres tenen un pressupost de prop de 200.000 euros.
Es vol potenciar al màxim les especialitats ramaderes de la comarca, oví i boví, però també es preveu que pugui gestionar una línia de tractament de carn de caça. Es donarà servei a ramaders individuals, associacions i carnissers a l’hora de valoritzar el seu producte primari.

Parlen al vídeo: DAMIÀ CALVET, CONSELLER TERRITORI I SOSTENIBILITAT