L’Ajuntament de Puigcerdà ha adjudicat els contractes de jardineria, plantació de flors i poda d’arbrat per als propers 4 anys, més 1 any addicional de possible pròrroga. L’import total d’aquests contractes ascendeix a 371.672,65 € anuals.
Concretament, la licitació va establir 4 lots diferencials. El lot 1, de manteniment i conservació de la jardineria i diverses zones verdes del municipi, s’ha adjudicat a Brocoli SL, per un import anual de 150.998,14 €. El lot 2, també de manteniment i conservació de la jardineria i diverses zones verdes del municipi, s’ha adjudicat a la Fundació Tallers de Cerdanya, per un import anual de 178.994,85 €. El lot 3, de plantació de flors de temporada, s’ha adjudicat a Jardineria Germans Chia SL, per un import anual de 15.290,31 €. Finalment, el lot 4, de poda d’arbrat, s’ha adjudicat també a Jardineria Germans Chia SL, per un import anual de 26.389,35 €.

Des del consistori han explicat que es tracta d’alguns dels contractes més importants de l’Ajuntament, i que permetran assegurar un adequat manteniment de tota la jardineria i zones verdes del municipi des d’ara i durant els propers anys, a més de l’ornamentació floral i la poda d’arbres.