L’escola Valldeflors és un dels centres educatius que aquest dilluns ha tornat a tenir alumnes a les seves aules després de 2 mesos i mig tancat. Presa de temperatura, gel hidroalcohòlic, mascareta i distància seguretat només passar la porta. 4 m2 per alumne dins de classe i senyalitzacions als passadissos. Dels 415 alumnes que normalment hi ha l’escola, només han confirmat assistència un 10%. Però de sisè de primària, l’últim curs que es fa al centre, el 50% han demanat per assistir a classe.

Sisè de primària fa classe de 9 a 12. Educació infantil de 9 del matí a 1 del migdia i tenen un total de 8 alumnes, i els alumnes de primer i fins a cinquè de primària vindran amb cita prèvia a fer tutories individualitzades o amb petit grup els que ho demanin.
En acabar la jornada, tot el material passa per desinfecció. Els ordinadors utilitzats a sisè i el material dels alumnes d’infantil.

Els alumnes no avancen matèria, però sí que aquest darrer trimestre han treballat telemàticament, de manera que al butlletí de notes hi haurà un espai d’autoavaluació, on alumne i família valoraran la feina feta.

Parlen al vídeo: DIEGO ROLDÁN, DIRECTOR ESCOLA VALLDEFLORS