Des d'aquesta setmana l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada a la seu del Consell Comarcal cerdà, torna a atendre als veïns i veïnes de forma presencial. Aquells interessats en fer algun tràmit administratiu hauran de demanar, però, cita prèvia per telèfon.

Molts dels tràmits que s'han de fer avui dia amb l'administració ja es poden realitzar en línia però hi ha persones que, ja sigui perquè no tenen accés a les noves tecnologies o no saben com fer-ho, prefereixen que els atengui en persona la responsable de l'oficina.

L'obertura s'ha fet amb mesures de protecció tant per al personal com per als usuaris, com ara l'obligatorietat de portar mascareta. A més, s'ha d'accedir a l'edifici de manera individual i respectant les distàncies de seguretat.
A banda de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Consell Comarcal ha començat aquest dimecres a atendre de manera presencial. De moment només s'atendran les consultes relacionades amb la renovació de la gratuïtat del túnel del Cadí i les sol·licituds de les beques menjador.
Malgrat la posada en marxa progressiva d'aquests serveis, des de l'ens cerdà han recordat que, en la mesura que sigui possible, es facin les consultes o tràmits de manera telemàtica.

Parlen al vídeo: NÚRIA MONTANÉ, RESPONSABLE OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA