L'Ajuntament d'Oliana ha aprovat per unanimitat una moció per demanar a la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.

La moció impulsada per Esquerra Republicana de Catalunya s'ha presentat a diversos ajuntaments catalans on es reclama a l'estat espanyol la modificació de la llei d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i mobilitzar els romanents dels ajuntaments per fer front a la crisi social i econòmica causada per la COVID-19.

la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) limita la capacitat d'actuació dels ajuntaments. Pel que el món local demana al congrés dels diputats i al senat la modificació urgent del decret per tal de permetre que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries.

Parlen al vídeo: CARME LOSTAO, ALCALDESSA D'OLIANA