L’equip de Serveis Socials del Pallars Jussà ha incrementat un 44% el nombre d’atencions a persones vulnerables durant aquests dos mesos de confinament respecte els mesos anteriors amb l’objectiu de prevenir circumstàncies que puguin derivar en situacions de risc. Aquestes atencions s’han fet bàsicament via telefònica i només visites presencials per casos urgents.
A les persones grans o dependents se’ls ha fet un seguiment telefònic sistematitzat per evitar sensacions d’aïllament.
També el banc d’aliments ha vist incrementada la demanda, concretament ha crescut més d’un 45% el nombre de famílies que fan ús d’aquest servei a la comarca. A més d’altres serveis com ajuts al lloguer o temes de pobresa energètica que han vist duplicar les sol·licituds a causa de la precarietat laboral d’aquests mesos.