Com cada primavera, la brigada municipal de Puigcerdà ha portat a terme les tasques de neteja del Canal Internacional, que abasteix l’estany i porta l’aigua de reg a molts veïns de les dues bandes de la frontera. Després dels mesos més freds, cal prepara les comportes i netejar el canal de fulles i brutícia, per garantir una bona circulació de l'aigua.
Puigcerdà s’abasteix, en gran mesura, del Canal Internacional que té la presa a Ruités, situada en territori de l’Estat francès, en el terme municipal de la Tor de Querol. Això és possible gràcies a un tractat bilateral entre els dos països signat el 1869 que recull que el canal és propietat de la vila. La sèquia rega les terres de la Tor de Querol i Enveig i entra a Catalunya per la zona de Rigolisa, fins a l’estany de la capital ceretana. Fa uns nou quilòmetres i majoritàriament té un ús agrícola.