El paquet extraordinari de mesures econòmiques de suport per a famílies i empreses per pal•liar els efectes de la COVID-19, és d'1,1 milions d'euros, una xifra que representa prop del 7% del pressupost d'enguany. Però, d'on surten aquests diners? La quantitat més important prové del romanent de tresoreria de l'exercici del 2019.

La disminució d'ingressos entre altres qüestions prové de la reducció de la taxa d'ocupació de la via pública dels establiments que no poden ampliar la superfície de les terrasses. D'aquesta manera l'Ajuntament vol compensar que només puguin omplir el 50% de la seva capacitat.

També hi ha una partida de 244.000 que s'obté dels recursos propis de l'ajuntament.

Les aportacions econòmiques a la ciutat aprovades per la diputació de Lleida són de 174.000 euros. Val a dir que 100.000 euros ja es rebien altres anys per pagar la despesa corrent.

Parlen al vídeo: JORDI FÀBREGA, ALCALDE DE LA SEU D'URGELL