En disminuir el nombre de contagis de coronavirus a Cerdanya, l'hospital transfronterer comença a recuperar la seva activitat habitual. El centre ha obert aquesta setmana agendes i serveis fins a assolir la recuperació del 50% de les visites i proves programades. La nova realitat obliga, però, a mantenir una capacitat de programació reduïda, per tal de garantir la seguretat dels pacients i dels professionals sanitaris.
Les consultes externes s’han reprès, de preferència en modalitat telemàtica. Als pacients que se’ls re-programin visites, proves o intervencions presencials, se’ls informarà de la nova data per telèfon. Des del centre han recordat als seus usuaris la obligatorietat de mantenir les distàncies de seguretat i utilitzar mesures de protecció personal, com ara l'ús de mascareta, quan es desplacin a l'hospital.
Al servei d’hospitalització s’han reincorporat a ús convencional 12 llits dels 44 que havien estat reservats per a aïllament de pacients positius per COVID-19. El dispositiu de detecció i proves per identificar possibles nous casos es manté intacte, així com el doble circuït d’admissió a urgències i totes les pràctiques de distanciament i seguretat.
Pel que fa al règim de visites i acompanyament, es manté la prohibició d’acompanyants a tots els serveis excepte el d’hospitalització i en aquest cas, el nombre d’acompanyants es limita a una sola persona, que ha de ser sempre la mateixa.