El grup municipal de Compromís per Tremp demana a l’Ajuntament l’aprovació de mesures per afrontar la crisi. En el cas del teixit econòmic del municipi proposa la creació d’un fons extraordinari per donar suport a autònoms i PIMES en forma d’ajuts directes.

També d’un punt d’informació en matèria de captació d’ajuts per a aquests col·lectius.

D’altra banda, Compromís per Tremp lamenta que des del mes de desembre no s’hagi convocat cap ple municipal ni comissions informatives. També, que no s’hagi donat resposta formal a les iniciatives plantejades des del grup municipal tan pel que fa a tributs dels ciutadans com a mesures per alliberar la pressió sobre negocis locals davant d’aquesta crisi.

Parlen al vídeo: SÍLVIA ROMERO, PORTAVEU DE COMPROMÍS PER TREMP