Cerdanya ja té clars els objectius que vol assolir en l'àmbit del turisme en els propers anys. Després de portar a terme un procés participatiu amb diversos sectors com la restauració, el comerç o l'oci, el Patronat de Turisme ha recollit totes les propostes que han servit per definir un pla d'acció. Aquest, vetllarà perquè el sector turístic, juntament amb els actors públics i privats, treballi per al desenvolupament sostenible de la comarca, custodiant el patrimoni cultural, natural i humà tot reforçant la identitat del poble cerdà.
Així, doncs, l'ens comarcal ha elaborat i compartit un vídeo on es recullen les línies a seguir. Una d'elles és la creació d'un model de turisme sostenible que esdevingui un referent. Per aconseguir-ho, els professionals del sector i la població es formaran en el turisme sostenible i conscient, promouran una certificació sostenible del territori i es promourà la mobilitat respectuosa amb l'entorn.
Un altre gran eix és la desestacionalització i diversificació de l'oferta turística de la comarca. Es crearan nous serveis i productes fora de temporada, al mateix temps que es buscaran sinergies amb les comarques veïnes. Un dels propòsits és captar nous mercats, també internacionals.
Regular l'impacte eco-social de les activitats turístiques també forma part del pla. En aquest sentit, s'incidirà en la regulació dels habitatges d'ús turístic i en les segones residències. Es podria crear també un observatori de turisme sostenible.
El quart objectiu és impulsar la comunicació per tal de donar a conèixer totes aquestes propostes. En aquest punt es contempla la creació d'una marca pròpia.
Finalment el cinquè objectiu és la participació ciutadana i la coordinació entre els diferents agents turístics cerdans. Per fer-ho possible, es buscaran espais anuals on posar en comú inquietuds o propostes.
El que es busca amb aquest pla, que serà vigent fins al 2024, és crear noves oportunitats d’ocupació en el sector turístic i que aquestes acabin generat un impacte econòmic positiu a la vall.