Degut al tancament dels equipaments municipals com la llar d'infants o el Taller d'Arts per la situació de pandèmia actual, l'ajuntament de Puigcerdà ha acordat eliminar temporalment les quotes que paguen les famílies. Amb aquesta mesura es vol pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19.

En el cas de l'escola de Música Issi Fabra s’ha acordat el retorn de mitja quota de març i una
reducció del 75% per als alumnes que estan reben seguiment a distància i realitzant part de l’activitat, així com el no cobrament de quotes per a aquells alumnes que no estan realitzant cap tipus de formació. Al Conservatori de Música dels Pirineus, on també s’està realitzant part de l’activitat i seguiment a distància, s’ha acordat el retorn de mitja quota de març i el cobrament d’una quota mensual reduïda a partir de l’1 d’abril.
En els casos en què l’Ajuntament de Puigcerdà hagi de fer el retorn de part de les quotes de març, aquest es farà sempre i quan l’usuari es trobi al corrent de pagament. El pagament de les quotes íntegres es reprendrà quan es reprengui l’activitat amb plena normalitat.

Parlen al vídeo: ALBERT PIÑEIRA, ALCALDE DE PUIGCERDÀ