Els Serveis Socials de Cerdanya continuen atenent els casos de més necessitat per tal de no deixar ningú desatès durant aquest dies de confinament. Només la setmana passada, es van atendre 145 trucades, es van realitzar 359 trucades internes i es van atendre 65 persones que necessitaven suport, aliments o prestacions.
Pel que fa al servei d'ajuda a domicili, les tècniques continuen fent el seguiment dels usuaris habituals, extremant les mesures de prevenció de contagis. En només una setmana, s'han atès 54 llars, s'han registrat 175 atencions a domicili i 64 trucades de seguiment.
Pel que fa al Servei d'Intervenció i Atenció a les Dones, s'ha fet el seguiment habitual a 5 usuàries, 6 dones han rebut psicològic per telèfon i no s'ha atès cap urgència en els últims 7 dies. Tampoc s'han registrat casos urgents al Servei de Ciutadania i Immigració, tot i que s'han atès 9 persones que habitualment se'ls fa un seguiment.
Pel que fa als infants i famílies més vulnerables de la comarca, des dels Serveis Socials han fet 74 trucades oferint suport de professionals, com psicòlegs o logopedes. I des del Servei d'Intervenció Socioeducativa s'han fet 31 trucades de seguiment i acompanyaments als pares i mares que participen al programa Tardes en Família i als Centres Oberts de Puigcerdà o Bellver