El Consorci per a la Normalització lingüística és un altre dels recursos formatius que ha hagut d’aturar la seva activitat per la pandèmia del coronavirus Covid-19. No només s’ha suspès la formació presencial, sinó que l’activitat on-line avaluable també ha hagut d’aturar-se.

Però tot i aturar el treball extern, des del Servei de Català del Pallars Jussà, s’ha remarcat que els professionals del Consorci aprofiten aquesta aturada de docència per revisar i millorar els materials.

També es treballa amb noves tasques i plans de dinamització lingüística.

www.cpnl.cat

Parlen al vídeo: SÍLVIA ROMERO, RESPONSABLE SERVEI DE CATALÀ DEL PALLARS JUSSÀ