Tremp s’ha posat en contacte amb diferents ens supracomarcals perquè es puguin redireccionar les subvencions d’activitats i actes previstos però que no es poden dur a terme pel Covid-19. Si la resposta fos positiva, la idea és encarar-ho cap a altres accions de promoció econòmica que ajudin a pal·liar la crisi que l’aturada forçada ocasiona a l’economia del municipi.

Es tracta d’una iniciativa de la regidoria de promoció local que treballa per enfortir i tirar endavant el teixit econòmic del municipi, entre el qual hi ha un elevat nombre de microempreses i autònoms que amb la crisi del coronavirus han hagut d’aturar els seus negocis.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP