L’Ajuntament de Tremp divulga a través de les xarxes socials un esquema per tal que els veïns i veïnes coneguin les mesures econòmiques que aplica el consistori davant la crisi del Covid-19. En aquest document s’explica també que algunes de les taxes no depenen de l’ens municipal però que es treballa amb l’òrgan competent, l’Oficina de recaptació de tributs locals, per tal de minimitzar l’impacte d’aquestes taxes en la població. En aquest sentit, s’està pendent dels nous terminis de pagament i fraccionament de l’IBI i l’IAE entre altres.
Afirma, com ja s’havia anunciat, que no es cobraran les quotes d’activitats de la regidoria d’esport, de l’Escola de Música i de l’Escola Bressol Municipal. Però tampoc de l’espai de coworking i es recalcularà la taxa d’ocupació de via pública de terrasses de bars i restaurats tenint en compte el període d’inactivitat.
També remarca que la recollida de brossa depèn del Consell comarcal i que s’espera una reducció del cànon d’aigua potable, servei gestionat per GIACSA.

TWITTER: @AjTremp