L’Ajuntament de Tremp retornarà als veïns i veïnes l’import dels rebuts d’utilització d’equipaments públics de la regidoria d’esports i de les quotes dels cursos dels equipaments culturals i d’educació corresponents als dies o mesos que no s’ofereixi el servei pel Covid-19.

En aquest sentit, des de l’inici de la pandèmia, s’estudia amb el departament d’intervenció quines mesures econòmiques es poden prendre per contrarestar la crisi del coronavirus de cara a la població en general i les empreses en concret.

Altres cobraments com són el lloguer a l’empresa que explota el cinema, Circuit Urgellenc, la taxa del mercat setmanal, l’espai de coworking i altres s’acorda no cobrar-ho un cop decretat l’estat d’alarma, ja que no es pot oferir el servei.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, alcaldessa de Tremp