Alumnes i professors de l’Escola Valldeflors de Tremp no han perdut el contacte malgrat el confinament. Organitzats en grups de 5 o 6 alumnes, han muntat uns horaris per poder connectar-se via on-line amb el professorat i treballar diferents aspectes no avaluables però importants per al desenvolupament dels infants.

Aquesta iniciativa no s’aplica només a primària, sinó que també s’hi ha inclòs als alumnes d’infantil.

La idea d’aquesta iniciativa és que l’escola faci un acompanyament a les famílies en aquests moments sempre seguint les pautes que estableix el departament d’educació i amb activitats transversals.
L’escola també compta amb aula amb alumnes que tenen necessitat de suports específics educatius i s’està treballant per tal de fer un acompanyament a les famílies amb activitats per a ells.

Parlen al vídeo: DIEGO ROLDÁN, DIRECTOR ESCOLA VALLDEFLORS