El Banc de productes de suport de l’àrea de serveis socials del Pallars Jussà ha cedit material sociosanitari que tenen per prestar servei a les persones que ho necessitin, a l’Hospital comarcal del Pallars per tal que els pacients traslladats a l’hotel Alegret tinguin totes les atencions que necessiten.
L’Hospital comarcal està en contacte amb el Banc de productes, el qual s’ha posat a disposició del centre hospitalari per ajudar amb el que faci falta. Ja fa més d’un any que es va obrir aquest Banc de productes per promoure l’autonomia de persones amb discapacitat o facilitar les tasques de cuidadors i cuidadores de persones dependents.
En concret s’han cedit 10 baranes de protecció per a llits que han servit per adaptar les instal·lacions i facilitar l’atenció adequada als pacients. També s’han reservat 4 llits articulats de què disposa el banc per si fossin necessaris més endavant.