Aquest divendres al matí els equips de neteja de la brigada de l’Ajuntament de Tremp han començat les tasques de desinfecció de les principals vies de circulació de la ciutat i dels carrers pròxims a l’Hospital Comarcal del Pallars i al CAP. S’informa que en aquestes tasques s’utilitza una solució d’hipoclorit sòdic amb una concentració al 0,5%.
Cal recordar que l’ajuntament té activat el Pla Municipal d'Emergències, i està fent seguiment i coordinació de l'afectació del COVID-19 a l'Hospital Comarcal del Pallars amb reunions amb l'equip directiu del centre i el Departament de Salut. La idea és tenir tots els aspectes lligats i coordinats.

Des del consistori es reitera la importància de fer cas a les recomanacions per evitar el contagi i complir amb el confinament.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP