L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decretat suspendre els terminis d'execució de les obres de promoció privada i municipal.
Els treballs podran continuar, sempre que es puguin garantir les mesures de protecció bàsiques per evitar la propagació per contagi consistents en la separació entre persones, higiene, restriccions en els desplaçaments i d'altres que incideixen en tots els aspectes de l'activitat econòmica.
El consistori urgellenc recomana a tots els promotors d'obres sotmeses a control municipal que suspenguin les obres si comporten desplaçaments freqüents i reiterats per la via pública, o bé impliquen l'ocupació de la via pública oberta a la circulació de persones alienes als treballs.
La normativa dictada pel govern espanyol sobre la crisi sanitària no implica la suspensió de l'execució d'obres sense perjudici. I recull que cada contractista sigui el responsable d'aplicar les mesures de seguretat adients.
Els col·legis professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics i aparelladors i d’enginyers de camins, canals i ports han fet unes recomanacions i criteris d’actuació en obres en curs destinades a garantir la seguretat de les obres i dels treballadors. Aquestes recomanacions no suggereixen la suspensió automàtica de totes les obres.