Durant aquests dies excepcionals, el Consell Comarcal de Cerdanya ha pres mesures per garantir el funcionament de l'organisme i no deixar de banda les persones més vulnerables. En el cas de Serveis Socials, les treballadores s'han emportat la feina als seus domicilis però s'han organitzat per atendre físicament els casos de més urgència.

A més, des de Serveis Socials han reforçat el servei d'ajut a domicili per tal que cap persona amb risc d'exclusió social quedi desatesa.

Per consultes, es pot contactar amb Serveis Socials al telèfon 972 141 313 de 9 a 15h. La resta de treballadors de l'ens cerdà, fan aquests dies teletreball per evitar riscos de contagi.
Pel que fa a la deixalleria i les instal·lacions comarcals de residus, el seu ús queda restringit als serveis d'escombraries municipals. Així, doncs, no hi podran accedir a cap de les dues instal·lacions particulars, petites empreses ni industrials.

Parlen al vídeo: CRISTINA ROTELLÀ, VICEPRESIDENTA 2a CC CERDANYA