L'alcalde de Fontanals de Cerdanya, Ramon Chia, està satisfet amb el nou Pla director urbanístic i aeroportuari (PDUA) de l'aeròdrom de Cerdanya que blinda el futur creixement de les instal·lacions. Fa uns dies explicàvem que la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya havia emès el darrer informe favorable pla i que ara el conseller de Territori i Sotenibilitat, Damià Calvet, s’encarregarà de fer l’aprovació definitiva. Chia ha agraït que s'escoltés les demandes del territori, que exigien una reducció substancial de les previsions de creixement contingudes al document anterior, aprovat inicialment l’any 2015.

Així, doncs, el nou PDUA manté l'activitat d'aviació lúdica i esportiva, els ultralleugers, globus aerostàtics i el vol a vela com a activitats de referència. Suprimeix l'escola de vol i rebaixa la categoria aeroportuària de la instal·lació, passant de 2B a 1B, que només permet aviació privada i no precisa d'allargament de la pista actual. A més, elimina la construcció de gairebé una trentena d'hangars que preveia el document anterior. En preveu només dos de nous, que seran semi-soterrats per minimitzar el seu impacte paisatgístic.

En la mateixa línia, es redueix la superfície qualificada com a sistema aeroportuari, passant de les 43,6 hectàrees de l'anterior document a les 25. El sostre edificable total dins del recinte també passa dels 25.326 m2 que es preveien als 6.976 m2, sumant tant les construccions actuals com les futures.

Parlen al vídeo: RAMON CHIA, ALCALDE DE FONTANALS DE CERDANYA