Aprofitant la creació de la nova pàgina web, l’Ajuntament de la Vall de Boí ha elaborat un document molt visual basat en 4 eixos bàsics per exposar al portal web el pla d’actuació municipal durant la legislatura i que els veïns i veïnes puguin anar seguint l’evolució.

El pla exposa treballs en matèria de transparència, noves tecnologies, promoció econòmica, sostenibilitat, mobilitat, infraestructures municipals, cultura, esports i sanitat, entre altres.

Dins del document, accessible per a tothom a través del web, es disgrega cada àmbit amb actuacions concretes i tangibles. També s’indica si estan realitzades, en procés o en previsió.

Parlen al vídeo: SÒNIA BRUGUERA, ALCALDESSA DE LA VALL DE BOÍ