La memòria oral és un dels principals mètodes de recerca de la història pirinenca. En aquest sentit, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i la Casa de la Sal de Gerri han organitzat una jornada, juntament amb altres ens del territori, sobre tècniques, metodologies i estratègies des de l'antropologia per tal de recuperar la memòria oral del Pirineu.

Les persones d’edat avançada són grans fonts d’informació en la memòria oral, però també s’ha de començar a treballar amb persones més joves però que tenen un gran bagatge.

Aquests darrers temps s’han engegat en diversos indrets del Pirineu nous projectes basats en la recollida de memòria oral. Un tipus de recerca de gran complexitat que implica una metodologia que s’ha desenvolupat al llarg dels anys i que en aquesta jornada s’ha volgut explicar per ajudar a millorar la captació de la memòria oral.

Parlen al vídeo: ANNA SENTINELLA, ALCALDESSA DE BAIX PALLARS - JORDI ABELLA, DIRECTOR ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU