S’ha presentat als professionals de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran el nou protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència.

Aquest document actualitza el vigent des de l’any 2008 i contempla la necessitat de crear equips d’experts formats per professionals de diferents disciplines i treballaran coordinats amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Una eina bàsica per poder fer la detecció precoç.

Precisament incorpora l’abordatge del maltractament prenatal i del maltractament dels infants en els primers mesos i anys de vida. A banda d’altres aspectes per reduir el marge d'interpretació subjectiva.
A més la jornada va poder ser seguida des de diferents punts de la regió gràcies a la connexió per videoconferència.

Parlen al vídeo: GRISELDA ESQUERRA, TÈCNICA REGIÓ SANITÀRIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN