La Síndica Municipal de Greuges de La Seu d'Urgell ha dut a terme 60 actuacions al llarg de l'any 2019. Disset més que el 2018. En total, representen 50 queixes, 10 consultes i diversos assessoraments. Així ho recull l'informe de la sindicatura del 2019 que s'ha presentat en roda de premsa aquest dilluns al matí.

Més de la meitat de les actuacions han estat relacionades amb l'espai públic. Són rellevants el nombre de queixes o reclamacions sobre la via pública, així com el medi ambient i el so ambiental.

Pel que fa a qüestions relatives als serveis a les persones, destaca l'increment d'actuacions amb relació a la sanitat i el transport. Tot i que predominen les actuacions sobre serveis socials.
La iniciativa de les actuacions és majoritàriament femenina, i entre els 18 i 55 anys. El 90% de les queixes o reclamacions s'han efectuat de manera presencial.

Aquest dilluns s'ha posat en marxa la pàgina web, pel que els veïns tenen una nova via de comunicació amb la síndica.
La síndica proposa estudiar la viabilitat de substituir determinades sancions econòmiques per treballs per a la comunitat. També impulsar regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal per la ciutat.

Parlen al vídeo: ANNA MARTÍ, SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES DE LA SEU D'URGELL