L'Ajuntament d'Oliana ha aprovat un codi de conducta dels càrrecs electes del consistori. El document recull els principis ètics i de bon govern que han de tenir els alts càrrecs de l'ens local.

L'article 55.3 de la llei 19/2014 de transparència d'accés a la informació pública i bon govern estipula que les administracions locals han de disposar d'aquest codi.

Així mateix, el consistori olianès ha aprovat de manera definitiva un protocol per prevenir i abordar l'assetjament laboral entre el personal de l'ens local. Des del consistori assenyalen que és una manera eficaç de combatre la discriminació. Inclou tant actuacions preventives com eines per a la detecció i sensibilització. A més, d'instruments interns per resoldre les situacions d'assetjament laboral, sigui psicològic i/o moral, que es puguin produir en el si del sistema de l'administració local.

Parlen al vídeo: CARME LOSATO, ALCALDESSA D'OLIANA