La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya ha emès aquest dimarts el darrer informe favorable del Pla director urbanístic i aeroportuari (PDUA) de l'aeròdrom de la Cerdanya. Serà el conseller de Territori i Sotenibilitat, Damià Calver, qui s'encarregarà de fer l'aprovació definitiva.
La nova proposta de PDUA ordena l'àmbit, el racionalitza i redueix de forma molt considerable les previsions de creixement contingudes al document anterior, aprovat inicialment l'any 2015. Qualifica la zona de servei i especifica les condicions que s'han de respectar per al funcionament de la infraestructura. Se suprimeix, a més, l’ús residencial complementari i també l’escola de vol que preveia l’anterior document. Es manté, doncs, l'aviació lúdica i esportiva, els ultralleugers, globus aerostàtics i vol a vela com a activitats de referència.
Recordem que en un principi el pla s'havia d'aprovar l'abril del 2015 però les inquietuds sorgides a la comarca van frenar-lo. Des de llavors, la Generalitat, ajuntaments cerdans afectats i el Consell Comarcal han treballat conjuntament per acordar una nova proposta. El document modificat es va donar a conèixer als consistoris l'estiu del 2017 perquè en poguessin fer aportacions.