La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu ha avalat l'ampliació del Museu Diocesà d'Urgell. L'equipament comptarà amb una nova entrada pel carrer dels Canonges atès que Urbanisme ha aprovat qualificar d'equipament l'edifici de Cal Roger. Un espai que el Bisbat d'Urgell va adquirir per tal d'ampliar el museu i el jardí ubicat a l’entrada de l'espai de reserva del recinte patrimonial.

Amb els treballs d'ampliació, Cal Roger esdevindrà la porta principal del museu. A més, amb les modificacions del sòl aprovades es guanyarà 544 metres quadrats.
La proposta urbanística presentada pel Bisbat preveu corregir els desnivells que hi ha a l'edifici actual, millorar els seus espais interiors i ampliar la connexió entre el Deganat i l'església de la Pietat, tot reubicant els usos i generant noves zones d'exposició.
També inclou una nova construcció a l'espai de l'actual reserva del museu i s'habilitació d’una aula didàctica a l'espai que es va enderrocar entre l'església de Sant Miquel i la sala capitular, amb accés independent a l'exterior.
El projecte ja s'ha aprovat definitivament, encara que la seva entrada en vigor està condicionada a la presentació d'un text refós amb algunes prescripcions tècniques.

Parlen al vídeo: AGUSTÍ SERRA, DIRECTOR GENERAL ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANISME