La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu demana a l'ajuntament de Bellver de Cerdanya que revisi el seu Pla d'Ordenació Urbanística, el POUM. En la reunió celebrada aquest dimecres a Puigcerdà, la comissió planteja reduir el creixement urbanístic d'alguns nuclis de Bellver, com ara Éller, seguint amb el propòsit de revisar sòls no sostenibles en aquest àmbit.

El Govern creu que si en els últims anys no s'han urbanitzat els terrenys en qüestió, veu innecessari mantenir els mateixos criteris urbanitzables.

Així, doncs, la comissió d'Urbanisme demana a l'ajuntament de Bellver de Cerdanya que esmeni el document per tal que, un cop en faci l'aprovació provisional, l'òrgan de la Generalitat n'aprovi la versió definitiva.

El Pla d'Ordenació Urbanística d'aquest municipi cerdà ha estat el punt més important que ha tractat la comissió, que recordem es reuneix periòdicament a diferents poblacions de tot l'àmbit de l'Alt Pirineu.

Parlen al vídeo: AGUSTÍ SERRA, DIRECTOR GNAL ORDENACIÓ TERRITORI URBANISME