CompromísXPirineu ha presentat en el ple de dijous al vespre del Consell Comarcal una moció per crear una taula d'accessibilitat. Demanen un espai de treball inclusiu i participatiu, amb l'objectiu de fer propostes en matèria d'accessibilitat en el marc de la normativa vigent.

L’equip de govern ha considerat que cal l'opinió dels alcaldes, pel que es decidirà si es crearà o no la taula d'accessibilitat en el proper consell d'alcaldes.
Esquerra, a més, ha assenyalat que aquesta matèria la regulen els ajuntaments a través del pla de l'ordenament de l'espai públic.

El president del Consell Comarcal ha destacat els serveis que es faciliten des del mateix consell, com ara el banc de productes de suport i el transport social adaptat.

Parlen al vídeo: CARLOTA VALLS, CONSELLERA DE COMPROMÍSXPIRINEU
- MIQUEL SALA, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL