Presentades 34 sol·licituds de subvenció per a projectes de creació o millora d'empreses a l'Alt Urgell i Cerdanya. En aquesta nova convocatòria d'ajuts Leader, el grup d'acció local GAL Alt Urgell-Cerdanya ofereix un total de 639.000 euros.

En aquests moments s’ha iniciat el procés d'avaluació de cada projecte per determinar quins s'ajusten als criteris del pla i quina quantitat poden rebre.

Pel que fa al contingut dels expedients, una part important de projectes estan vinculats amb les energies renovables, d'altres en l'adquisició i instal•lació de maquinària. A més de projectes del sector agroalimentari.

El programa Leader dóna especial importància a factors com ara la ubicació en nuclis rurals amb poca població o bé el fet que creïn nous llocs de treball i una forta aposta per les energies renovables.

Parlen al vídeo: MIQUEL SALA, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL ALT URGELL