L’Associació Amics de la Conca de Tremp ha signat aquest dimecres amb l’Ajuntament de Tremp la cessió en comodat del seu fons documental a l’Arxiu comarcal del Pallars Jussà. L’Associació té previst ingressar fotografies en suport paper i documentació pròpia de l’entitat, d’entre els anys 1990-2018.

Tant des de l’Arxiu comarcal com des de l’Ajuntament de Tremp es valora molt positivament l’ingrés de fons documentals a l’arxiu ja que és una forma de preservar el llegat i la història de la zona. Tan pel que fa a institucions, com entitats i privats.

Els documents no deixen de pertànyer a l’associació i es poden utilitzar i consultar sempre que es vulgui. A més, l’ingrés de documentació també en permet l’estudi i l’ordenació.

Parlen al vídeo: JAUME TORRES, PRESIDENT ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CONCA DE TREMP - MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP