El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha efectuat el primer pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2019 a 518 beneficiaris per valor de 5.340.175 euros. Aquests corresponents als ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, i els ajuts del règim de petits agricultors.
És el pagament als agricultors a qui es va endarrerir el pagament que es va fer el passat dos de desembre dels ajuts sol·licitats de 2019 per tenir pendent la resolució de les incidències dels seus expedients en parcel·les declarades a altres Comunitats Autònomes.
Amb aquest pagament els beneficiaris a qui ara es paga reben els imports del 95% dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents a 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre del 2020, un cop es verifiqui els límits pressupostaris, si s’escau.
Per comarques, al Pallars Jussà hi han hagut 13 beneficiaris, al Pallars Sobirà 5, a l'Alta Ribagorça 6 i a Cerdanya 3, mentre que en aquest cas no n'hi ha hagut a l'Alt Urgell i a la Val d'Aran hi han hagut 4 beneficiaris. Per tant, dels 518 agricultors catalans que han rebut l'ajut, 31 són de la demarcació de l'Alt Pirineu i Aran.