La ciutat romana d’Aeso ja ha estat declarada Bé cultural d’Interès Nacional. I com a tal cada vegada que s’hagi de fer algun tipus d’intervenció al subsòl dins del perímetre delimitat com a protegit, l’actuació haurà d’anar acompanyada d’un estudi arqueològic. Estudi que no suposarà cap cost afegit per qui faci les obres.

D’altra banda, aquesta declaració és també una eina més de protecció d’un patrimoni tan important com és la ciutat romana i també ajuda a la seva difusió.

L’espai delimitat com a Bé cultural d’interès nacional engloba el centre d’Isona i la zona sud on hi ha horts i camps. Precisament les darreres excavacions fetes aquest 2019 han permès la descoberta d’una de les portes de la muralla que donava accés a la ciutat.

Parlen al vídeo: ROSA AMORÓS, ALCALDESSA D’ISONA I CONCA DELLÀ