Prop de 400 al·legacions s’han presentat aquests dies a l’Ajuntament de Tremp en contra de la pujada de l’IBI aprovada per l’equip de govern al plenari. Ara, aquestes al·legacions s’estudiaran una per una i els veïns i veïnes rebran la resposta. Les al·legacions es basen bàsicament en 3 demandes.

Per la seva banda, Compromís per Tremp, que ja va mostrar el seu desacord amb la pujada al ple, també ha presentat una al·legació, on es demana sobretot que l’IBI reverteixi en la millora de la dinamització econòmica del municipi.

També es demana una revisió cadastral, ja que es considera que els valors en alguns casos estan per sobre del valor de mercat. L’equip de govern remarca que no té cap inconvenient en demanar-la, però que una revisió implica que hi pugui haver modificacions tant a la baixa com a l’alça.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP - SÍLVIA ROMERO, PORTAVEU DE COMPROMÍS PER TREMP