Especialistes en salut de la Fundació Hospital de Puigcerdà i de l'Hospital de Cerdanya han engegat aquest mes una iniciativa pionera per evitar el sobrepès i l'obesitat infantil. Amb un grup inicial de 10 nens i nenes d’entre 4 i 12 anys, un equip multidisciplinari de metges, infermeres, dietista i professionals del món de l'esport els oferiran suport i assessorament amb l'objectiu d'adoptar hàbits alimentaris saludables. A més, el programa també busca reforçar l'autoestima i promoure una vida activa.

Per arribar aconseguir tots aquests objectius, la iniciativa compta amb la implicació dels nens i nenes i, sobretot, de les seves famílies.

El programa té una durada d'un any i cada tres mesos se'n farà una avaluació. En el cas que es detectin factors de risc o bé l’evolució no és l’esperada, els participants que ho necessitin seran derivats a especialistes, com ara l’endocrí pediàtric o l’equip del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.

Segons l’última Enquesta de Salut de Catalunya, un 35,6% dels infants d’entre 6 i 12 anys presenten sobrepès o obesitat, condicions que els predisposen a patir problemes cardiovasculars o malalties cròniques. És per això que els professionals coincideixen en que cal canviar l'estil de vida en etapes infantils.

Per tal de promoure la importància d'una vida activa, es comptarà amb la implicació d'un tècnic esportiu del Consell Comarcal que oferirà als nens i nenes una hora a la setmana d'activitat física.

Cerdanya en forma KIDS és una adaptació a les necessitats de la població infantil de la iniciativa Cerdanya en Forma, adreçada a població adulta i que funciona des de fa un any. Properament, la versió infantil es farà extensiva als nens i nenes de l’Alta Cerdanya.

El programa compta amb el suport de l'ajuntament de Puigcerdà i del Consell Comarcal cerdà.

Parlen al vídeo: ANNA PARÉS, INFERMERA PEDIÀTRICA FUND. HOSPITAL PUIGCERDÀ - IVET RIBOT, DIETISTA NUTRICIONISTA HOSPITAL CERDANYA