L’Escola de Pastors de Catalunya ja ha tancat el període d’inscripció d’aspirants a la dotzena edició i dilluns i dimarts de la setmana vinent es faran les entrevistes presencials per al procés de selecció.
En total s’han rebut 35 sol·licituds, de les quals se n’ha fet una pre-selecció de 27 que són els que assistiran a les entrevistes. El procés de selecció pretén trobar persones que vulguin portar a terme la seva vocació.
La majoria dels candidats provenen de Barcelona, el 42% són dones i el 58% són homes. I la gran majoria està interessat en rebre formació sobre cabrum de llet.
L’Escola de Pastors té com a finalitat la inserció de joves al sector agrari i ramader. La idea és formar amb ganes de treballar al sector ja sigui per compte propi o d’altri i així evitar que les explotacions es perdin.