L'ajuntament de Bolvir rebrà enguany més de 50.000 euros en ajuts que es destinaran a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic del municipi. Concretament, serviran per seguir actuant al jaciment del Castellot, on cada estiu un grup d'arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona hi porta a terme una campanya d'excavacions.

La Generalitat, a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha atorgat al consistori una subvenció de 15.853 euros, mentre que la Diputació de Girona, a través del Pla de Monuments, aportarà 36.100 euros. Així, doncs, l'ajuntament de Bolvir rebrà uns 52.000 euros.

Es tracta de subvencions anuals, l'import de les quals depèn del cost de les actuacions, de la seva antiguitat i importància i del fons total que els ens hi destinen cada any.

Fins ara, els treballs al Castellot han permès recuperar part de la muralla que envoltava poblat, les diferents parets d'aquest, sitges i pous. També han sortit han aparegut diferents objectes i materials de la fase antiga del jaciment, com ara ceràmica, ganivets o anells. Es tracta d'un dels pocs poblats ibèrics localitzat al Pirineu i el més important dels ceretans localitzats fins avui. La seva primera ocupació es data, a priori, del s. IV aC hi pertanyen tan estructures de caire comunal com espais i elements domèstics.

Per tal de donar a conèixer la importància de les restes, el gener de 2015 es va inaugurar l'Espai Ceretània, un equipament cultural amb una sala d'exposicions permanents que explica les diferents fases del jaciment amb plafons informatius i vitrines amb els objectes recuperats i una sala d'exposicions temporals.