El Consell Comarcal de Cerdanya, juntament amb la Fundació Catalunya la Pedrera, està donant a conèixer aquests dies als ajuntaments un nou projecte que combina la mobilitat i el turisme d'una manera sostenible. Es tracta d'una Via Blava a la llera del Segre, que enllaçarà el parc de Sant Guillem de Llívia amb els búnquers de Martinet. Seran uns 40 quilòmetres de recorregut que transcorreran per tots els municipis on hi passa aquest riu.

De moment, el projecte es troba en una fase inicial. Des de l'ens comarcal, però, estan convençuts que serà una iniciativa positiva per a la comarca, ja que representaria una via alternativa per a vehicles no motoritzats al mateix temps que esdevindria un nou atractiu turístic.

Després de la prova pilot que s'ha fet recentment a les Basses de Gallissà de Bellver per recuperar el bosc de ribera, els responsables del projecte Life Alnus van proposar al Consell Comarcal seguir treballant en aquesta línia, fins a crear aquesta Via Blava de punta a punta de Cerdanya. Els tècnics han calculat que, aproximadament, un 75% del traçat ja existeix i que, per tant, només s'haurà d'adequar prop d'un 25% del camí.

Un cop s'acabi de redactar el projecte, aquest es presentarà a la Confederació Hidrològica de l'Ebre i a l'Agència Catalana de l'Aigua per tal de rebre'n el vist-i-plau.

Des del Consell Comarcal han puntualitzat que no es tractarà d'un projecte costós i que, un cop es conegui el seu cost, es buscaran vies de finançament, entre les quals s'espera comptar amb un ajut europeu.

Parlen al vídeo: ROSER BOMBARDÓ, PRESIDENTA CONSELL COMARCAL CERDANYA - JOSEP FABRA, RESPONSABLE PROJECTE LIFE ALNUS FUND. CAT LA PEDRERA