La Vall de Boí presenta diversos projectes al Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya per al període 2020-2024. Uns projectes que sorgeixen de la demanda dels veïns i veïnes de la Vall per millorar els diferents nuclis.

També l’Entitat municipal descentralitzada de Durro ha fet les seves peticions al PUOSC.

El total de les propostes presentades per la Vall de Boí ascendeix a 850.000 euros. I una de les prioritats de l’equip de govern a l’hora de demanar les diferents actuacions al PUOSC ha estat ordenar la Vall de Boí i fer-la més atractiva pels veïns i veïnes que són els que hi estan cada dia.

Parlen al vídeo: NIL MONSÓ, TINENT ALCALDE VALL DE BOÍ