El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha rebut 9 candidats per ocupar la plaça d’arquitecte comarcal. S’han acceptat totes les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria que ha finalitzat el 19 de novembre. Ara els aspirants hauran de superar les altres fases del procés de selecció.

A la primera convocatòria es van presentar tres aspirants però la plaça va quedar deserta, pel que es va requerir obrir una nova convocatòria.

La figura de l’arquitecte comarcal és una plaça de nova creació en l’administració comarcal.

Preveuen que a finals d’aquest any o bé a principis del 2020 la plaça estigui adjudicada.

Parlen al vídeo: MIQUEL SALA, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL