Geologia en femení és una exposició que es pot visitar fins al 2 de desembre al Centre de Suport Territorial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a Tremp. Una mostra que fa un repàs pel paper rellevant que moltes dones han tingut en el món de la geologia i altres ciències de la terra i que moltes vegades ha quedat invisibilitzat per la condició femenina.

La mostra ha estat feta per les treballadores de l’Institut Cartogràfic i geològic. Està formada per 7 plafons dedicats a 7 dones rellevants en diferents disciplines, i es complementa amb una bibliografia sobre dones científiques, materials, fòssils i gràfics de la presència femenina als estudis de geologia i el món laboral. També es deixa palès la dificultat per accedir sobretot al treball de camp.

L’exposició és itinerant i la idea és que els centres educatius vinguin a visitar-la. També s’ha preparat un material didàctic per poder-la treballar.

Parlen al vídeo: CARME PUIG, GEÒLOGA ICGC