El consell comarcal del Pallars Jussà ha realitzat una formació a treballadors i a càrrecs electes per reforçar la igualtat de tracte i no discriminació de persones LGBTI. La idea és inculcar que la societat és diversa en orientació, identitat i diversitat familiar.

A la formació de tècnics i treballadors hi ha assistit més de cinquanta persones, i a la de càrrecs electes una quinzena. A més, el consell comarcal del Pallars Jussà treballa per adequar els formularis en relació a la igualtat de tracte i no discriminació.

I també és pioner en oferir el servei d’assessorament en fer aquest pas de modificació de formularis als ajuntaments del Pallars Jussà.

Parlen al vídeo: LLUISA JIMÉNEZ, ÀREA IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ DE PERSONES LGBTI