Durant 6 mesos, 3 joves desenvoluparan diverses tasques laborals a l’Alta Ribagorça relacionades amb la seva formació acadèmica a través del programa de Garantia Juvenil. 2 d’ells treballen al consell comarcal, mentre que un altre està a l’ajuntament de Vilaller. La idea d’aquest programa és oferir un primer lloc de treball a joves perquè s’arrelin a la comarca.

Des de l’Alta Ribagorça es considera bàsic disposar de programes de foment de llocs de treball qualificats entre els joves, ja que són comarques amb població molt envellida i amb poques oportunitats laborals. Tendència que es treballa per revertir.

Parlen al vídeo: MARIA JOSÉ ERTA, PRESIDENTA C.C. ALTA RIBAGORÇA