El Consell Comarcal de Cerdanya ha provat en el darrer ple el Pla de Polítiques de gènere de la 2019-2022. Es tracta d'un seguit d'objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes a la comarca. El pla pretén visibilitat el compromís polític amb la igualtat de gènere, reforçar els mecanismes i accions per combatre i prevenir les violències masclistes o fomentar la participació i lideratge de les dones.

Per poder fer una avaluació i seguiment de la implantació del pla, l'ens comarcal ha aprovat crear una comissió interdepartamental formada per professionals de diverses àrees del Consell Comarcal. Aquest òrgan vetllarà pel correcte desplegament de les accions previstes en el pla. En aquest sentit, hi hauran uns indicadors quantitatius o qualitatius per poder analitzar els resultats.

Una de les accions específiques que ja contempla el document és dins l'àmbit del treball i la formació.

El pla també contempla tallers i iniciatives adreçades als joves, com els Patis Actius, el programa Tal Kom Sona o les xerrades amb les famílies que s'han anat fent en els darrers anys i que continuaran en els propers. També es preveu seguir donant suport a les associacions i entitats liderades per dones.
El reptes són, doncs, dissenyar accions més permanents i continues amb una línia d'actuació comuna, coherent i definida i donar visibilitat a les polítiques de gènere.

Parlen al vídeo: ROSER BOMBARDÓ, PRESIDENTA CONSELL COMARCAL CERDANYA